„И главните свещеници и целият Синедрион търсеха свидетелство против Исус, за да Го умъртвят, но не намериха.“, Марк 14:55
Религиозните водачи не търсиха истината за Исус, а търсиха „свидетелство против Исус“, за да Го умъртвят. Защо? Народът тръгна след Него. Парадоксът е, че тези, които четяха и проповядваха Божиите заповеди, които изпълняваха ритуалите, определени в Писанията, които учеха народа на добро и зло искаха смъртта на Исус.
Божият народ стоеше пред обещаната земя и чакаше 12-те съгледвачи да донесат сведения за нея. Когато след 40-дневна обиколка 12-те се завърнаха, двама от тях Исус Навин и Халев казаха - да вървим напред и незабавно да я завладеем, а другите съгледвачи твърдяха - не можем да излезем против онзи народ.
В навечерието на един от най-славните християнски празници сме щастливи, че имаме едно толкова велико спасение. Но трябва да си спомним, че това велико спасение си има цена и тя е Исус Христос.
Пророк Исая говори за раждането на Месия от девица и продължава, че: "Бог внезапно ще се появи в храма си".
Християните сме много "силни" в прошката.
Прощаваме, когато пастир се разведе с жена си и раздели друго пастирско семейство, за да се ожени за жената.
Прощаваме, когато пастир е предавал братята си, за да запази службицата си, въпреки че това понякога е коствало дори живота им.
Библията говори както в Стария Завет, така и в Новия, че има духовен конфликт, противопоставяне царството на светлината срещу царството на тъмнината. И всеки човек на тази земя е въвлечен в този духовен конфликт. Или е на страната на доброто или на злото. Служи или на Бог, или на дявола.
Когато започна служението на Йоан Кръстител, Израел - избраният от Бога народ вече бе превърнат в пустиня. Пустинята е място, в което липсва живот. Не може да се сее, не може да се жъне, навсякъде е безплодие.
ФОРУМ на тема:
Новото поколение и
конунистическото наследство


               Представяме ви
      Книгата на п-р Ангел Пилев

Интервю с п-р Христо Куличев и п-р Младен Младенов - гр. София, май 2012 г.